Thank you! We have received your message.
Something went wrong, please try again
Published:
November 7, 2019

Give a shit matters!

Likevel er det mange metodiske erfaringer som kan være relevant for andre og som med fordel kunne inkorporeres i mer tradisjonelle analyseløp.  

Kristin og Adina snakker gjerne om ambisjonene og erfaringene med en myriade av ulike metodetilnærminger som ble brukt under arbeidet med boken og hvordan den eklektiske metodiske tilnærmingen vokste organisk frem i trå med utviklingen av materialet.  

Les mer